İNADINA BİRİNCİ BASAMAK...
 

 21. Pratisyen Hekimlik Kongresi

 

 

                           8-11 Kasım 2018 / Hatay

*   Toplum Sağlığı için, İyi Hekimlik için, Mesleki Bağımsızlığımız için, Nitelikli Sağlık Hizmeti için, İNADINA BİRİNCİ BASAMAK   *

 

21. Pratisyen Hekimlik Kongresi

Birinci basamakta çalışan bilimden, emekten, dayanışmadan, barışdan ve yaşamdan yana tüm hekimleri sorunlarımızı tartışmak üzere kongremize bekliyoruz.

Pratisyen Hekimlik Derneği

TTB Pratisyen Hekimler Kolu

Genel Pratisyenlik Enstitüsü

Kongremize Kalan Süre