İNADINA BİRİNCİ BASAMAK...
 

 21. Pratisyen Hekimlik Kongresi

 

 

                           8-11 Kasım 2018 / Hatay

*   Toplum Sağlığı için, İyi Hekimlik için, Mesleki Bağımsızlığımız için, Nitelikli Sağlık Hizmeti için, İNADINA BİRİNCİ BASAMAK   *

 

09 Kasım 2018 Cuma

 

 09:00 – 10:00    Genç, Erişkin ve Yaşlıda Uyku Sorunları                             Salon A

 

Oturum Başkanı: Dr. Can EREN       Acil Hekimi, Adana

Konuşmacı        : Dr. Şükrü UĞUZ     Çağ Üniversitesi Psikiyatri AD, Prof

 

10:00 – 10:30   Kahve arası

 

10:30 – 12:00  (Alma Atanın 40. yılı) Dünya'da ve Türkiye de Birinci Basamak           Salon A 

 

 Oturum Başkanı: Dr. Güzide ELİTEZ        Bursa Tabip Odası Başkanı

 Konuşmacı:  Dr. Kayıhan PALA                 Uludağ Ün. Tıp Fk. Halk Sağlığı AD, Prof.

            Konuşmacı: Dr. Zeliha Aslı ÖCEK             Ege Ün. Tıp Fk. Halk Sağlığı AD, Prof.

 

12:00 – 13:30  Öğle Yemeği

 

13:30 – 14:30  Kilolu Çocuk                                                 Salon A

 

 Oturum Başkanı: Dr. Mehmet İYİGÜN    Halide Alevi ASM, Gaziantep

 Konuşmacı:  Dr. Nilgün ÇÖL       Gaziantep Ün. Tıp Fk. Çocuk SHAD, Sosyal Ped. BD, Doç.

         

13:30 – 14:30 Çocuklarda Allerjik Rinitler                    Salon B 

 

 Oturum Başkanı: Dr. Hakan ŞEN      Orhan Taç ASM, Yüreğir/Adana

            Konuşmacı: Dr. Derya Ufuk ALTINTAŞ  Çukurova Ün. Tıp Fk. Çocuk All. ve İmmunoloji BD, Prof. 

 Konuşmacı: Dr. Dilek DOĞRUEL    Çukurova Ün. Tıp Fk. Çocuk All. ve İmmunoloji BD, Doç.

 

14:30 – 15:00  Kahve arası

 

15:00 – 16:00   Değiştirilen Sağlık Sistemi ve Bebek Ölümleri           Salon A

 

 Oturum Başkanı: Dr. Nazmi ALGAN   Aile Hekimliği Uzmanı, İstanbul

 Konuşmacı:  Dr. Onur HAMZAOĞLU  Halk Sağlığı Uzmanı, Prof.

 

15:00 – 16:00   Serbest Bildiriler                                                                Salon B